Vi har 14 barn bosatt i huset. De er  2 - 15 år gamle fI tillegg til å få dekket fysiske behov som mat, klær og nødvendig helsehjelp, bor barna sammen med voksne personer som bryr seg om dem, og tar seg av dem. Etter å ha måtte klare seg på egenhånd, eller gjerne vært alene om ansvaret for yngre søsken, får de nå lov til å være barn igjen.

Alle barna får skolegang, og anledning til å utvikle seg på både et faglig og et personlig plan

STØTTEPROGRAMMETI støtteprogrammet vårt betaler vi skolepenger og mat for foreldreløse barn som bor hjemme hos fattige slektninger. Disse barna blir også fulgt opp av de ansatte i Rudos Hjem, og kan komme dit for å få råd og veiledning. De får også være med på diverse utflukter barna i hjemmet dra på.


Vi har for tiden 19 barn i støtteprogrammet. Ettersom det er svært mange barn som har behov for denne typen assistanse i området vårt, håper vi å kunne ta inn flere så snart økonomien vår tillater det.ARBEIDSPLASSER


I tillegg til å skape et trygt hjem for de foreldreløse barna, skaper også Rudos Hjem arbeidsplasser for personer i lokalsamfunnet. Det er 5 ansatte i huset, alle er fra nærområdet. Prosjektleder/mor i huset er en dame vi kjenner godt, og som vi har full tillit til. I tillegg til mor er det også alltid en " tante" i huset.

Det å skape arbeidsplasser er svært verdifullt i et land med stor arbeidsledighet.

Når vi kjøper møbler eller trenger tekstiler eller div annet vi trenger bruker vi stort sett lokal snekkere/ syersker.

.
RUDOS HJEM


Rudos Hjem er et hjem for foreldreløse barn som ligger i Nhedziwa, en liten landsby øst i Zimbabwe. Barna bor sammen med to lokalt ansatte kvinner.


Bedriftspartnere


Vi er svært takknemlige for den støtten vi får fra våre bedriftspartnere.