Grunnen til at vi har satt en grense på 10 barn i huset, er at vi ønsker å oppnå et familiemiljø der hvert enkelt barn blir sett og hørt. Både gjennom forskning og praksis har det vist seg at det er mye sunnere for et barn å vokse opp i en familie enn på en institusjon.I tillegg til å få dekket fysiske behov som mat, klær og nødvendig helsehjelp, bor barna sammen med voksne personer som bryr seg om dem, og tar seg av dem. Etter å ha måtte klare seg på egenhånd, eller gjerne vært alene om ansvaret for yngre søsken, får de nå lov til å være barn igjen.

Alle barna får skolegang, og anledning til å utvikle seg på både et faglig og et personlig plan

 

 

STØTTEPROGRAMMET

I støtteprogrammet vårt betaler vi skolepenger og mat for foreldreløse barn som bor hjemme hos fattige slektninger. Disse barna blir også fulgt opp av de ansatte i Rudos Hjem, og kan komme dit for å få råd og veiledning. De får også være med på diverse utflukter barna i hjemmet dra på.

 

Vi har for tiden seks barn i støtteprogrammet. Ettersom det er svært mange barn som ha rbehov for denne typen assistanse i omrdet vårt, håper vi å kunne ta inn flere så snart økonomien vår tillater det.

 

 

 

 

 

 

ARBEIDSPLASSER

 

I tillegg til å skape et trygt hjem for de foreldreløse barna, skaper også Rudos Hjem arbeidsplasser for personer i lokalsamfunnet.Det er 5 ansatte i huset, alle er fra nærområdet. Prosjektleder/mor i huset er en dame vi kjenner godt, og som vi har full tillit til. I tillegg til mor er det også alltid en " tante" i huset.

Det å skape arbeidsplasser er svært verdifullt i et land med stor arbeidsledighet.

Når vi kjøper møbler eller trenger tekstiler eller div annet vi trenger bruker vi stort sett lokal snekkere/ syersker.

.

 

 

 

RUDOS HJEM

 

Rudos Hjem er et hjem for 10 foreldreløse barn som ligger i Nhedziwa, en liten landsby øst i Zimbabwe. Barna bor sammen med to lokalt ansatte kvinner.

 

Bedriftspartnere

 

Vi er svært takknemlige for den støtten vi får fra våre bedriftspartnere.

Noen støtter oss fast, mens

andre har bidratt tidligere!